Lady gaga,Lahari,Lakki sharma,Lakshana,Lakshmi Chandrika,Lakshmi Rai,Langer,Lara dutta,Lata sabharwal,Lavanya,Leema,Leena,Lekha,Lily Aldridge,Lindsey Wixson,

 Lady gaga,Lahari,Lakki sharma,Lakshana,Lakshmi Chandrika,Lakshmi Rai,Langer,Lara dutta,Lata sabharwal,Lavanya,Leema,Leena,Lekha,Lily Aldridge,Lindsey Wixson,